Köpvillkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Tryckgiganten AB, organisationsnummer 559165-1137, nedan kallat ”Tryckgiganten”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.tryckgiganten.se.


Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Tryckgiganten AB (org. nr 559165-1137)

Tryckgigantens kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med Tryckgigantens behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att


a. Kunna fullgöra köp på Tryckgiganten

b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Tryckgigantens kanaler.


Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor


Tryckgiganten kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Tryckgiganten att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du använder Chatt och/eller FAQ kan Tryckgiganten komma att hantera och lagra de personuppgifter som t.ex. telefonnummer, för- och efternamn, adress, e-post, IP-nummer som du själv uppger för att kunna logga och spara historik från tidigare chattar.

När du som kund väljer och e-posta till Tryckgiganten så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.


Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Tryckgiganten AB.


Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.


Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:


Tryckgiganten AB

Libro Ringväg 31

75228 Uppsala


Priser och Avgifter

De priser som anges på www.tryckgiganten.se anges inklusive moms. Särskilda avgifter tillkommer för paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, expressleverans samt för outlösta paket.


Upprättande av avtal om köp

Tryckgigantens varor beställs på www.tryckgiganten.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av Tryckgiganten via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Tryckgiganten ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.tryckgiganten.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.


Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Tryckgiganten. Om detta sker debiteras du en avgift på 50% av köpesumman för kostnader hänförliga till Tryckgigantens administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.


Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du vända dig till kundtjänst via mail: info@tryckgiganten.se för returfraktsedel. Returfrakten betalas av kunden. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.


Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Tryckgiganten eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Tryckgiganten har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Tryckgiganten ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 1 år. Tryckgiganten förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.


Retur

Majoriteten av varorna som säljs på www.tryckgiganten.se är specialbeställningar som tillverkas efter kundens önskemål. Dessa varor omfattas inte av distansavtalslagen och kan ej returneras. Därför är det viktigt att du är säker på att den print eller det motiv du vill ha tryckt är rätt när du skickar in materialet till oss.

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att återbetalning av varans hela värde ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Tryckgiganten tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.


För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Tryckgiganten rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.


Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.


Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.tryckgiganten.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.


Transportskador

Tryckgiganten ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Tryckgiganten rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Tryckgigantens kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.


Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Tryckgigantens skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Tryckgigantens förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Tryckgiganten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.


Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Tryckgiganten rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Tryckgiganten inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.


Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på Tryckgiganten ger du också Tryckgiganten rätten att publicera dem på Tryckgiganten.se samt i andra kanaler och medier. Tryckgiganten förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.


Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekomendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.


För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Tryckgigantens kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.tryckgiganten.se.