Integritetspolicy

Tryckgiganten AB, vidare nämnt som Tryckgiganten, värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Tryckgigantens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Tryckgiganten samlar in och hur denna används. 


Tryckgiganten AB (”Tryckgiganten”/”vi”), 559165-1137, Libro Ringväg 31, SE-752 28 Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VAD ANVÄNDER VI DESSA TILL?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på siten genom cookies. Exempel på personuppgifter som Tryckgiganten kan komma att behandla är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, registreringsnummer, telefonnummer mm. Exakt vilka uppgifter som samlas in och vad de används till kan du se längre ner på denna sida.
Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress (i vissa fall även registreringsnummer) använder vi för att kunna fullfölja avtalet om att kunna avisera och leverera en vara som vi sluter när du lägger en order hos oss. Dessa uppgifter sparas i ett år om inte någon av produkterna har en garantitid som är längre än ett år då vi sparar uppgifterna fram tills det datum då garantin går ut.
När du tar kontakt med vår kundtjänst kommer vi samla in dina kontaktuppgifter för att på bästa sätt kunna hjälpa dig i ditt ärende. Kan exempelvis gälla reklamationsärende.
E-postadress i syfte att skicka marknadsföring via mail sparar vi om du godkänner detta i vår kassa. Dessa uppgifter sparas i ett år och kan förnyas årsvis om samtycke ges pånytt.
E-postadress i syfte att skicka marknadsföring via sociala medier så som Facebook, Instagram och Google Ads sparar vi om du godkänner detta i vår kassa. Dessa uppgifter sparas i ett år och kan förnyas årsvis om samtycke ges pånytt.
Mobiltelefonnummer i syfte att skicka marknadsföring via SMS eller MMS sparar vi om du godkänner detta i vår kassa. Dessa uppgifter sparas i ett år och kan förnyas årsvis om samtycke ges pånytt.
Du kan när som helst kontakta oss för att dra tillbaka ett medgivande för marknadsföring mot dig som kund, begära ut dina hos oss sparade personuppgifter, begära rättning av dina personuppgifter eller radering av dina personuppgifter.


HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Vi på Tryckgiganten minimerar tillgången till dina personuppgifter och endast den som behöver använda dessa för respektive ovan angivet område har tillgång. Om du beställer en vara som skickas direkt från vår leverantör kan vi behöva lämna ut kontaktuppgifter för att möjliggöra leverans. Vi har säkerställt att våra leverantörer hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt genom våra Personuppgiftsbiträdesavtal. I dessa har vi försäkrat oss om att kunna följa GDPR genom säker personuppgiftsbehandling.


HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).


TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR), rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på siten.
Tryckgiganten vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Tryckgiganten förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Tryckgiganten korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Tryckgiganten. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


TREDJE PART
Tryckgiganten kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.


LÄNKAR
Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart siten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Tryckgiganten inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Tryckgiganten förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på siten.

För frågor om GDPR och hur vi på Tryckgiganten behandlar dina uppgifter ber vi dig vända dig till info@tryckgiganten.se märk mailet med GDPR.


Tryckgiganten AB
Libro Ringväg 31
7228 Uppsala


COOKIES
På Tryckgigantens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på siten.
Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Tryckgiganten använder cookies för att förbättra siten för besökaren t.ex. genom att anpassa siten efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på siten och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker. Detta för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.
Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Tryckgiganten så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker siten samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av siten.

Genom att godkänna Tryckgigantens allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Tryckgigantens webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Tryckgigantens webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på siten. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.